ORGANIZING TEAM

image
Dr. Ashok N. Johari

Organizing Chairman


image
Dr. Alaric Aroojis

Chair, Scientifc Committee

image
Dr. Atul Bhaskar

Chair, Trade Committee

image
Dr. Rujuta Mehta

Organizing Secretary

image
Dr. Taral Nagda

Chair, IT & CreativeOrganizing Committee Members


Advisory Committee

 • Dr. B. D. Athani
 • Dr. Mandeep Dhillon
 • Dr. A. B. Goregaonkar
 • Dr. Benjamin Joseph
 • Dr. Ram Prabhoo
 • Dr. Nirmal Surya
 • Dr. D. D. Tanna
 • Dr. M. G. Yagnik
 

Archives Committee

 • Dr. A. N. Johari (Chair)
 • Dr. Alaric Aroojis
 • Dr. Varghese Chacko
 • Dr. Dhiren Ganjwala
 • Dr. Arun Goel
 • Dr. Swapnil Keny
 • Dr. Vrisha Madhuri
 • Dr. Rujuta Mehta
 • Dr. Taral Nagda
 • Dr. K. L. Narasimha Rao
 • Dr. V. V. J. Somaraju
 • Dr. K. Sriram
 • Dr. Ashok Vaishnavi
 • Dr. Mathew Varghese
 • Dr. Sudhir Warrier
 

Registration & Rooming Committee

 • Dr. Sandeep Vaidya (Chair)
 • Dr. Rajeev Nirawane
 • Dr. Ashish Ranade
 • Dr. Binoti Sheth
 

Scientific Committee

 • Dr. Alaric Aroojis (Chair)
 • Dr. Anirban Chatterjee
 • Dr. John Mukhopadhaya
 • Dr. Ramani Narasimhan
 • Dr. Premal Naik
 • Dr. Manoj Padman
 • Dr. Sandeep Patwardhan
 • Dr. Jayanth Sampath
 • Dr. Hitesh Shah
 • Dr. Viraj Shingade
 • Dr. K. Venkatadass
 

Trade Committee

 • Dr. Atul Bhaskar (Chair)
 • Dr. Mandar Agashe
 • Dr. Vaibhav Bagaria
 • Dr. Dominic D'Silva
 • Dr. Hardik Desai
 • Dr. Vishal Kundnani
 • Dr. Pusphvardhan Mandlecha
 

IT, Communications & Website

 • Dr. Taral Nagda (Chair)
 • Dr. Vaibhav Bagaria
 • Dr. Neeraj Bijlani
 • Dr. Kshitij Chaudhary
 • Dr. Hitesh Gopalan
 • Dr. Mahesh Kharde
 • Dr. Shalin Maheshwari
 • Dr. Amit Nemade
 • Dr. Ashish Phadnis
 • Dr. Ashok Shyam
 

Venue Committee

 • Dr. Farokh Wadia (Chair)
 • Dr. Harshad Argekar
 • Dr. Anirbaan Chatterjee
 • Dr. Samir Desai
 • Dr. Chintan Doshi
 • Dr. Gowerdhan Ingale
 • Dr. Soumya Paik
 • Dr. Rohan Parwani
 • Dr. Kirti Ramnani
 • Dr. Sanjay Sarup
 • Dr. Ishani Shah
 • Dr. Viraj Shingade
 

Social Programme

 • Dr. Chasanal Rathod (Chair)
 • Dr. Ruchi Agarwal
 • Dr. Prachi Agashe
 • Mrs. Sangeeta D'Silva
 • Mrs. Bina Gandhi
 • Dr. Usha Johari
 • Dr. Sandhya Kaushik
 • Dr. Punita Shah Nagda
 

Transport & Reception Committee

 • Dr. Tushar Agrawal (Chair)
 • Dr. Shravan Achar
 • Dr. Jaideep Dhamele
 • Dr. Rohit Jain
 • Dr. Sachin Kulkarni
 • Dr. Girish Motwani
 • Dr. Rajiv Negandhi
 • Dr. Maulik Patel
 • Dr. Sarang Rokade
 • Dr. Kailash Sarathy
 • Dr. Avi Shah
 • Dr. Sandeep Vyas
 

Entertainment Committee

 • Dr. Ravi Shah (Chair)
 • Dr. Pranav Agarwal
 • Dr. Suhas Bala
 • Dr. Ankita Bansal
 • Dr. Abhay Nene
 • Dr. Bhushan Patil
 

Publications

 • Dr. Arjun Dhawale (Chair)
 • Dr. Sukalyan Dey
 • Dr. P. N. Gupta
 • Dr. Maulin Shah
 • Dr. Vijay Sriram
 

POSI Regional Co-ordinators

 • North Zone
 • Dr. Vikas Gupta
 • Dr. Jitendra Jain
 • Dr. Shah Alam Khan
 • Dr. H. S. Oberoi
 • Dr. Ajai Singh
 • West Zone
 • Dr. Sujata Aiyer
 • Dr. Milind Chaudhary
 • Dr. Ruta Kulkarni
 • Central Zone
 • Dr. Kapil Gangwal
 • Dr. R. C. Meena
 • Dr. Vivek Shrivastava
 • East Zone
 • Dr. N. K. Das
 • Dr. S. P. Das
 • Dr. A. K. Pandey
 • South Zone
 • Dr. Binu Kurien
 • Dr. P. Gopinath Menon
 • Dr. Thomas Palocaren
 • Dr. L. J. Ramesh
 • Dr. Rudraprasad
 • Dr. R. Sankar
 

POSI International Co-ordinators

 • Dr. Julyn Aguilar (Philippines)
 • Prof. Saw Aik (Malaysia)
 • Dr. Ashok Banskota (Nepal)
 • Prof. James Hui (Singapore)
 • Dr. Javed Iqbal (Pakistan)
 • Prof. Hyun-Woo Kim (Korea)
 • Dr. Zhao Li (China)
 • Dr. Sarwar Salam (Bangladesh)
 • Dr. Sunil Wijayasinghe (Sri Lanka)
 

Faculty Management Committee

 • Dr. Ratna Maheshwari (Chair)
 • Dr. Tushar Agarwal
 • Dr. Alaric Aroojis
 • Dr. Rujuta Mehta
 • Dr. Binoti Sheth
 • Dr. Farokh Wadia
 

Food & Hospitality Committee

 • Dr. Girish Dewnany (Chair)
 • Dr. Mandar Acharya
 • Dr. Rashid Anjum
 • Dr. Rajesh Gandhi
 • Dr. Punita Shah Nagda
 

Design By Creative Plus

0